GAVA
 
Tipus òrgan: Atenció al ciutadà
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Atenció al Ciutadà  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  935520295  936352416 
 
Tipus òrgan: Deganat
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Deganat  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352415  935570898 
 
Tipus òrgan: Fiscalia
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Fiscalia d'Àrea de Vilanova i la Geltrú-Gavà  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352441  936352417 
 
Tipus òrgan: Jutjat de Guàrdia
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de Guàrdia  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352407  936352406 
 
Tipus òrgan: Registre Civil
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352404  935541897 
 
Tipus òrgan: Violència sobre la dona
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1  Gavà  Bernat Metge, 27  08850  935545265  936334213 
 
Tipus òrgan: 1ª Instància i Instrucció
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352427  936384945 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352424  936622285 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352426  936384973 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352429  936627387 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 5  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352432  936384946 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352447  936621569 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 7  Gavà  Plaça Batista i Roca, s/n  08850  936352442  936388324 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 8  Gavà  Av. Diagonal, 3  08850  936335550  936389418 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 9  Gavà  Bernat Metge, 27  08850  935544092  935544093