SANT BOI DE LLOBREGAT
 
Tipus òrgan: Atenció al ciutadà
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Atenció al ciutadà  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517220   
 
Tipus òrgan: Deganat
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Deganat  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517269  935517244 
 
Tipus òrgan: Jutjat de Guàrdia
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de Guàrdia  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517224  935517228 
 
Tipus òrgan: Registre Civil
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517235  935517237 
 
Tipus òrgan: Servei comú
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Servei comú processal general  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517269  935517244 
 
Tipus òrgan: Violència sobre la dona
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 (VIDO)  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517230  935517234 
 
Tipus òrgan: 1ª Instància i Instrucció
Nom òrgan Municipi Adreça CP Telèfon Fax
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517250  935517254 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517260  935517254 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 (VIDO)  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517230  935517234 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935517240  935517234 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 5  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935519135  935519139 
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6  Sant Boi de Llobregat  Carles Martí i Vila, 2-4  08830  935510015  935510016